Sauvon Kokoomuksen luottamushenkilöt

Sauvon Kokoomuksen luottamushenkilöt 1.8.2021-31.5.2025

Kunnanvaltuuston jäsenet

Erkki Paaskunta

Mari Lehtikankare – Toivonen

Johan Söderholm

Atte Paloniemi

Juha Vähä- Kurki

Valtuuston puheenjohtaja

Erkki Paaskunta

Tarkastuslautakunta

Atte Paloniemi pj. 31.7.2022 asti varajäsen Jaana Kaarilahti

Juha Vähä-Kurki pj. 1.8.2022  alkaen

Kunnanhallitus

Johan Söderholm varajäsen Katri Knuutila

Mari Lehtikankare-Toivonen varajäsen Jukka Itälä

Sotelautakunta

Tiina Yli-Halla varajäsen Katja Martineero

Sivistyslautakunta

Jaana Kaarilahti

Tekninen- ja ympäristölautakunta

Jukka Itälä 31.7.2022 asti

Atte Paloniemi sit. alkaen 1.8.2022

Sauvon vesihuolto Oy:n hallitus

Kimmo Seppälä pj. varajäsen Mika Rauhala kd.

Paimion-Sauvon ktky:n hallitus

Erkki Paaskunta varajäsen Kimmo Heikkilä

Sauvon vanhustenkotiyhdistys

Mari Lehtikankare – Toivonen pj. varajäsen Johan Söderholm

Keskusvaalilautakunta

Erkki Paaskunt vpj. varajäsen Päivi Kallio

Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Jaana Kaarilahti varajäsen Juhani Laulajainen kd.

V-S sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Juha Vähä-Kurki varajäsen Mari Lehtikankare-Toivonen

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Mari Lehtikankare-Toivonen

Kimmo Heikkilä

Poliisipiirin neuvottelukunta

Johan Söderholm