Sauvon Kokoomuksen luottamushenkilöt

Sauvon Kokoomuksen luottamushenkilöt 01.06.2017-31.05.2021

Suhteellisten vaalien lautakunta

Erkki Paaskunta varapj. varajäsen Johan Söderholm

Valtuuston puheenjohtaja

Erkki Paaskunta

Tarkastuslautakunta

Jaana Kaarilahti varajäsen Päivi Kallio

Kunnanhallitus

Johan Söderholm varajäsen Jukka Itälä

Mari Lehtikankare-Toivonen varajäsen Tiina Yli-Halla

Sotelautakunta

Erkki Paaskunta varajäsen Jari Mikkola

Tiina Yli-Halla varajäsen Sari Raitis

Sivistyslautakunta

Ari Valvikko varajäsen Jukka Itälä

Tekninen- ja ympäristölautakunta

Katri Knuutila varajäsen Jaana Kaarilahti

Sauvon vesihuolto Oy:n hallitus

Juha Vähä-Kurki varajäsen Timo Tuomenpuro

Paimion-Sauvon ktky:n hallitus

Erkki Paaskunta varajäsen Tuomo Nikander

Paimion-Sauvon ktky:n tarkastuslautakunta

Jukka Itälä varajäsen Ari Valvikko

Keskusvaalilautakunta

Pj. Outi Grandell varajäsen Antti Rusi

Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Valtteri Mulari varajäsen Katri Knuutila

V-S sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Juha Vähä-Kurki varajäsen Mari Lehtikankare-Toivonen

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Mari Lehtikankare-Toivonen

Jari Mikkola

Käräjäoikeuden lautamies

Niina Elo