Syyskokouksen satoa

Sauvon kokoomuksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin pimeänä marraskuun iltana, tarkemmin sanottuna marraskuun kuudentena, Kustaa Adolfin päivänä, joten myös ruotsalaiset kunnioittivat kokoustamme juhlaliputuksin. Paikkana toimi Sauvon viihtyisä kirjasto ja tilana kirjasto sopiikin erinomaisesti myös kokousten pitopaikaksi. Vielä kerran suuret kiitokset kirjastonjohtajalle tästä mahdollisuudesta.

Kokous noudatti esityslistassa ilmoitettua järjestystä ja tässä muutamia otantoja kokouksen annista:

Sauvon kokoomuksen jäseniä oli paikalla kiitettävästi, aina viimeistä tuolia myöten. Vaikka kokousväki olikin eloisaa ja nuorekasta emme voi sivuttaa tosiseikkaa että keski-iältään aktiivit ovat varsin varttuneita. Tämä asettaa haasteita yhdistyksen tulevaisuudelle ja yhtenä illan aiheista olikin jäsenhankinta. Tarvitsemme kipeästi joukkoomme lisää nuoria ja naisia. Kokoomusväen tuleekin olla aktiivisia ja yrittää värvätä joukkoomme uusia jäseniä. Yhtenä keinona nuorten innostamiseksi mukaan puoluetoimintaan, kokous päätti maksaa alle 20 vuotiaan uuden jäsenen ensimmäisen vuoden jäsenmaksun. Myös maksun suuruuteen päätettiin tehdä muutoksia. Uusi jäsenmaksu vuodelle 2019 on 45 euroa. Kannatusmaksu, suuruudeltaan 20 euroa, päätettiin pitää samana.

Varainhankinta on aina tärkeää yhdistyksen toiminnan kannalta ja sen tiimoilta tulikin runsaasti ehdotuksia. Listalle tuli mm. konsertin järjestäminen, suositut kansalaisillat eri asiantuntijoiden vetäminä sekä kirkkovenesoutu.

Tiedotustoimintaa päätettiin tehostaa. Tässä asiassa some näyttelee nykyaikana suurta roolia ja kokous päättikin perustaa some/kirjoitusryhmän tehostamaan yhdistyksen viestintää.

Kokous valitsi Sauvon kokoomuksen hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan kaudelle 2019. Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jari Hakkarainen. Varapuheenjohtajaksi Katri Knuutila, sihteeriksi Päivi Kallio ja jäseniksi Juha Vähä-Kurki, Lauri Keipi, Timo Tuomenpuro, Erkki Paaskunta, Johan Söderholm ja Antti Rusi.

Kokouksen loppupuolella puheenjohtaja Hakkarainen esitti Sauvon kuntaa koskevan poliittisen katsauksen. Lisäksi keskusteltiin Sauvon kunnan infra-asioista, Sauvon positiivisten asioiden esiintuomisesta ja siitä puheenjohtajalta löytyikin runsaasti innoittavaa sanottavaa.

Kokous sujui hyvissä tunnelmissa ja olisi sopinut puheiden ja tarjoilujen puolesta esikuvaksi suuremmillekin kokouksille.

Kotimatkalla havahduin tosiasiaan että tilaisuudesta ei tullut otettua yhtään valokuvaa. Seuraavaan hallituksen kokoukseen tuonkin ehdotuksen valokuvavastaavan nimeämisestä.